Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu All Server 11:30
Binh đoàn Phù Thủy All Server 11:30
Quảng Trường Quỷ All Server 12:00
Huyết Lâu All Server 13:00
Boss Vàng All Server 14:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Kanturu!