Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng All Server 02:30
Quảng Trường Quỷ All Server 06:00
Huyết Lâu All Server 07:00
Hỗn Nguyên Lâu All Server 07:30
Binh đoàn Phù Thủy All Server 07:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Kanturu!